apr 262011
 

Sponsring är roligt. Det är bra att känna att man bidrar till positiv utveckling, speciellt som det är saker som man känner för och som man vill förknippas med. Det behöver inte vara stort, eller ens speciellt synligt. Det viktiga är att vi kan vara stolta över vad vi är med och bidrar till.

 

 

 

 

Vi försöker följa dessa riktlinjer när vi sponsrar:

Det Title sponsrar, ska vara till nytta för flera, skapa glädje och livskvalitet samt bidra till en hållbar utveckling.

Just nu sponsrar vi:

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>