Kategorier
Hemsidan Kundnytta

WordPress

Jag gillar ju WordPress. Så till den grad att jag har börjat sälja utbildningar i att producera webbsidor med WP. Det finns ett stort intresse i att ha ett ramverk i vilket det är lätt att uppdatera, skapa nytt och anpassa. Till detta är WordPress perfekt. Dessutom finns det ju stora möjligheter att anpassa ytterligare, med tilläggs-program vilka kan lägga till i stort sett vilka funktioner man önskar.

För den lilla föreningen eller företaget så kan man få professionella hemsidor och ett modernt CMS (Content management system) för en väldigt liten peng. Det gillas!

Är du intresserad av utbildning i webproduktion med WordPress, kontakta oss!

Kategorier
Kundnytta Pedagogik

Changes

Ändringsprocesser.. Ja, det är svårt. Ett mänskligt beteende kan vara oerhört svårt att förändra, ändå är ju förändring någonting som borde vara helt naturligt. Min fasta övertygelse är att förändring behövs och är nyttigt. Om man slutar förändras, så stannar man. Det gäller såväl personligt som professionellt.

I verksamheter är förändringar inte bara önskvärda utan till och med nödvändiga. Omvärldens krav är hela tiden i rörelse och det är ett viktigt arbete att hela tiden vara flexibel och möta dem. Ändå är ändringsprocesser någonting som är bland det svåraste man kan ge sig på.

Man kan se olika saker som underlättar detta arbete. Gemensamma normer, aktiv medverkan, kompetensutveckling, motivation och utbildning är alla viktiga faktorer. Men till sist handlar det om rent mänskliga funktioner. En modell som ofta används är V-A-B (Värdering-Attityd-Beteende) där man ser att ”kärnan”, dvs värderingen alltid är den svåraste faktorn att påverka. Ett beteende är relativt lätt att påverka, men styrs av värderingar. Det är alltså svårt att ändra ett beteende om man inte tar hänsyn till värderingarna. Detta är det som komplicerar arbetet med ändringsprocesser. När människor i verksamheter har sin uppfattning klar: ”Så här är det”, ”Det går inte att göra på något annat sätt” eller ”Så har vi alltid gjort”. Då är dessa uppfattningar knutna till värderingar och blir därför svårare att ändra.

Utbildningsinsatser eller ändringsprojekt som inte tar hänsyn till dessa faktorer är tyvärr ofta dömda till att misslyckas. Dessa insatser tenderar ofta till att bli långdragna, dyra och uppslitande för organisationen. Till slut tas en ”Trycka-ut”-approach: ”Nu ska det ut till varje pris” vilket ofta leder till frustration och uppgivenhet hos de flesta berörda.

Att istället aktivt öka medvetenheten för nödvändigheten att förändra, samt att ha ett inarbetat arbetssätt för att arbeta med värderingar, gör dessa processer enklare. I den ideala situationen växer kraven på förändring fram hos medarbetarna och formuleras sedan som krav i ett nära samarbete med projekten som ska genomföra förändringarna. Ingenting utvecklas utan en tydlig förankring i gemensamma arbetsätt.

Kategorier
Hemsidan Kundnytta

Sponsring

Sponsring är roligt. Det är bra att känna att man bidrar till positiv utveckling, speciellt som det är saker som man känner för och som man vill förknippas med. Det behöver inte vara stort, eller ens speciellt synligt. Det viktiga är att vi kan vara stolta över vad vi är med och bidrar till.

 

 

 

 

Vi försöker följa dessa riktlinjer när vi sponsrar:

Det Title sponsrar, ska vara till nytta för flera, skapa glädje och livskvalitet samt bidra till en hållbar utveckling.

Just nu sponsrar vi:

 

 

Kategorier
Kundnytta Produktion

En ganska typisk dag

Jag trivs väldigt bra med mitt arbete. En av de bra sakerna är att det sällan är två dagar som ser likadana ut, men idag kändes som en ganska typisk dag. Håll tillgodo med en liten inblick.

 

08:00 Anländer till arbetsplatsen. En större tillverkande industri i södra Sverige

08:05-08:30 Deltar i uppföljningsmöte i ett SAP implementationsprojekt (via Livemeeting)

08:30-09:00 Kollar igenom dagens arbetsuppgifter, prioriterar bland dessa och följer upp mail

09:00-09:20 Fika med trevliga arbetskompisar

09:20-11:30 Producerar dokumentation till processelement i Adobe Robohelp (steg-för steg instruktioner i SAP-miljö)

11:30-12:15 Lunch

12:15-12:30 Lunchpromenad med samma trevliga arbetskompisar

12:30-12:45 Uppdatera tre KPI-definitioner i ett online-hjälpsystem för chefer

12:45-13:00 Administrerar användar-ID:n i ett utbildningssystem inför en utbildning i Tyskland

13:00-14:30 Gör tidsuppskattning för uppdatering av dokumentation och utbildningsmaterial tre planerade förändringar i ett SAP ordersystem

14:30-14:45 Fika

14:45-15:45 Badminton med en kollega (vinst med 3-1)

15:45-16:30 Hemfärd, hämtar upp ungar från fritids

16:30-1730 Fixar med mat och läxor

18:00-20:30 Går igenom testskript från ett implementationsprojekt och planerar ett dokumentationsupplägg utifrån dessa.

 

Kategorier
Kundnytta

Användarhjälp – Proaktivt eller reaktivt?

Frågan är när på vilket sätt man ska hjälpa sina användare. När det gäller användardokumentation så sker nästan all hjälp reaktivt, d.v.s. att man förser dom med ett material som de kan ta till sig när problemet har uppstått. Support är reaktivt. Att utveckla användargränssnitt är proaktivt, liksom utbildning. Det stora problemet är att motivera en högre kostnad för proaktiva åtgärder. Samma problem finns inom medicinforskning där det visat sig betydligt svårare att får medel för förebyggande mediciner än för ”läkande”. Detta trots att alla vet att det lönar sig på lång sikt.

Ett sätt att bedöma hur mottagliga organisationer eller företag är för proaktiva åtgärder är att se hur stor möda de lägger på användarvänliga system i jämförelse med support.

Det är oerhört viktigt att ta fram och använda metoder för att mäta värdet och effekten av ett proaktivt användarstöd. Riktigt använda, så gynnas hela organisationen, inte bara enskilda projekt.

Ett system är aldrig bättre än dess användare!

Kategorier
Kundnytta Pedagogik

Om inlärning

Att prata om utbildning är oftast detsamma som att prata om inlärningsfaktorer. Att skapa förutsättningar och att nogsamt följa upp en inlärningsaktivitet är pedagogens viktigaste uppgift.

Den enskilda människan själv är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker en inlärning – allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för inlärning, samt att stimulera den enskildes aktiviteter.

Man kan leda hästen till vattnet, men aldrig tvinga den att dricka
En annan viktig sak att ta hänsyn till är kvaliteten, det vill säga att leverera utbildning – eller inlärning – i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och riktat mot rätt målgrupp. En viktig del i varje utbildningsinsats borde vara att utvärdera målgrupperna, deras behov och förutsättningar. Det är baserat på denna analys som man sedan måste designa utbildningsinsatserna.

Det ekonomiska resonemanget kring utbildning är också väldigt intressant om man vill se utbildning och kompetenshöjande aktiviteter som en värdehöjande aktivitet. Att tvinga människor att genomföra utbildningar som motsatt från ovan är i fel mängd, kommer vid fel tidpunkt och är riktad mot fel målgrupp, är rent resursslöseri och helt enkelt inte kostnadseffektivt. Sådana utbildningsinsatser riskerar dessutom att ”förmörka” budskapet. Om man exempelvis syftar mot att införa nya verktyg eller processer, så kan en dålig utbildningsinsats riskera hela projektet.

Uppföljningsaktiviteter är otroligt viktiga. Det vill säga där man kontrollerar om utbildningsinsatserna har fått avsedd effekt. Utan dessa blir utbildningen ”ett skott i mörkret” och man har ingen aning om den har fått avsedd verkan eller ej. Att företag eller projekt satsar pengar i utbildningsprojekt som saknar uppföljningsmoment är en total gåta för mig. Bra designade uppföljningsaktiviteter kan dessutom motivera användare för ytterligare utveckling och synliggöra saker som tidigare varit omöjliga att se.

Kategorier
Kundnytta Produktion

Jag skulle behöva hjälp med lite dokumentation…

En fantastisk liten film som nog faktiskt listar de flesta tokigheter som jag har stött på i olika projekt.

Kategorier
Kundnytta

En bra bilförare

Jag gillar att köra bil. Tycker dessutom att jag är hyggligt bra på det. Om jag får säga det själv alltså. Ser en hel del likheter med bilkörning och det som jag håller på med professionellt.

Bara för att man kan köra bil, behöver man inte kunna bygga bilen eller tillverka dess komponenter. Det räcker med att kunna hantera den, hålla den i ordning, tanka och ibland kolla oljor o andra vätskor.

Många företag ställs ofta inför teknikval. Vilka system ska väljas för att passa in i affärsprocesserna? Ska man utveckla eget, välja standardlösningar eller någonting däremellan? I konsultrollen handlar detta ofta om att se vad som skall åstadkommas och sedan välja lösning efter behov. Precis som med bilkörning måste man börja med att se var man ska, hur snabbt och med vilka medel. Ska man handla på ICA, så är en Ferrari är ett sämre val än en Volvo-kombi. Kanske finns det en företagsbil som företaget vill använda. Ja, då får man köra deras bil. Jag har ju en egen bil som jag är van vid. Kanske det går snabbast, blir billigast och bäst om vi tar den? Behoven måste styra valen.

Som konsult behöver man ju heller inte kunna bygga bilen eller ens veta speciellt mycket om den i detalj. Men det hjälper att tycka det är roligt att köra.