E-utbildningar

Ska det införas nya programvaror eller nya arbetssätt? Kanske vill man göra utbildningen tillgänglig för användare när de hinner och känner sig motiverade? Web-baserade utbildningar eller e-utbildningar gör det möjligt att utbilda eller informera på ett kostnadseffektivt sätt utan att göra avkall på den pedagogiska kvaliteten. Våra e-utbildningar byggs med enkel teknik, utan programmering. På detta sätt hålls produktionskostnaderna på ett minimum. Dessutom ingår utbildning på utvecklingsverktygen, så att framtida uppdateringar kan göras inom den egna organisationen!

Se exempel nedan.