Kategorier
Länkar Pedagogik

Visualisering av budskap

En sak som ligger mig varmt om hjärtat är visualiseringar och dess koppling till förmedling av budskap. Det är ju känt att man kan sälja budskap eller varor bättre i snygga förpackningar. När man sedan kopplar detta till inlärning och pedagogik så ser man att själva framställningen av ett inlärningsobjekt kan göra en oerhörd skillnad på mottagarens attityd och motivation att ta till sig budskapet.

Att förpackningen sedan kan (och ofta måste) skräddarsys till målgruppen gör ju det hela ännu mer intressant. Exempelvis kulturella och sociala värderingar är något som måste tas hänsyn till vid utforming av alla slags budskap, inklusive utbildning. Det är ju allmänt känt faktum i reklamvärlden, men kanske inte lika (er)känt i den pedagogiska.
Ett väldigt bra exempel på visualiseringar med bestämda syften är Hans Rosling som har gjort visualiseringar av statistisk information till en konst. Att han själv är en fantastisk föreläsare gör inte budskapet mindre intressant.

.

.

Rekommederar varmt hans webbprojekt Gapminder.