Kategorier
Kundnytta Pedagogik

Changes

Ett mänskligt beteende kan vara oerhört svårt att förändra, ändå är ju förändring någonting som borde vara helt naturligt. Min fasta övertygelse är att förändring behövs och är nyttigt. Om man slutar förändras, så stannar man. Det gäller såväl personligt som professionellt

Ändringsprocesser.. Ja, det är svårt. Ett mänskligt beteende kan vara oerhört svårt att förändra, ändå är ju förändring någonting som borde vara helt naturligt. Min fasta övertygelse är att förändring behövs och är nyttigt. Om man slutar förändras, så stannar man. Det gäller såväl personligt som professionellt.

I verksamheter är förändringar inte bara önskvärda utan till och med nödvändiga. Omvärldens krav är hela tiden i rörelse och det är ett viktigt arbete att hela tiden vara flexibel och möta dem. Ändå är ändringsprocesser någonting som är bland det svåraste man kan ge sig på.

Man kan se olika saker som underlättar detta arbete. Gemensamma normer, aktiv medverkan, kompetensutveckling, motivation och utbildning är alla viktiga faktorer. Men till sist handlar det om rent mänskliga funktioner. En modell som ofta används är V-A-B (Värdering-Attityd-Beteende) där man ser att ”kärnan”, dvs värderingen alltid är den svåraste faktorn att påverka. Ett beteende är relativt lätt att påverka, men styrs av värderingar. Det är alltså svårt att ändra ett beteende om man inte tar hänsyn till värderingarna. Detta är det som komplicerar arbetet med ändringsprocesser. När människor i verksamheter har sin uppfattning klar: ”Så här är det”, ”Det går inte att göra på något annat sätt” eller ”Så har vi alltid gjort”. Då är dessa uppfattningar knutna till värderingar och blir därför svårare att ändra.

Utbildningsinsatser eller ändringsprojekt som inte tar hänsyn till dessa faktorer är tyvärr ofta dömda till att misslyckas. Dessa insatser tenderar ofta till att bli långdragna, dyra och uppslitande för organisationen. Till slut tas en ”Trycka-ut”-approach: ”Nu ska det ut till varje pris” vilket ofta leder till frustration och uppgivenhet hos de flesta berörda.

Att istället aktivt öka medvetenheten för nödvändigheten att förändra, samt att ha ett inarbetat arbetssätt för att arbeta med värderingar, gör dessa processer enklare. I den ideala situationen växer kraven på förändring fram hos medarbetarna och formuleras sedan som krav i ett nära samarbete med projekten som ska genomföra förändringarna. Ingenting utvecklas utan en tydlig förankring i gemensamma arbetsätt.

Stängt för kommentering.