Kategorier
Kundnytta

Användarhjälp – Proaktivt eller reaktivt?

Frågan är när på vilket sätt man ska hjälpa sina användare. När det gäller användardokumentation så sker nästan all hjälp reaktivt, d.v.s. att man förser dom med ett material som de kan ta till sig när problemet har uppstått. Support är reaktivt. Att utveckla användargränssnitt är proaktivt, liksom utbildning.

Frågan är när på vilket sätt man ska hjälpa sina användare. När det gäller användardokumentation så sker nästan all hjälp reaktivt, d.v.s. att man förser dom med ett material som de kan ta till sig när problemet har uppstått. Support är reaktivt. Att utveckla användargränssnitt är proaktivt, liksom utbildning. Det stora problemet är att motivera en högre kostnad för proaktiva åtgärder. Samma problem finns inom medicinforskning där det visat sig betydligt svårare att får medel för förebyggande mediciner än för ”läkande”. Detta trots att alla vet att det lönar sig på lång sikt.

Ett sätt att bedöma hur mottagliga organisationer eller företag är för proaktiva åtgärder är att se hur stor möda de lägger på användarvänliga system i jämförelse med support.

Det är oerhört viktigt att ta fram och använda metoder för att mäta värdet och effekten av ett proaktivt användarstöd. Riktigt använda, så gynnas hela organisationen, inte bara enskilda projekt.

Ett system är aldrig bättre än dess användare!

Stängt för kommentering.